De toekomst van de woningmarkt

De toekomst van de woningmarkt

De woningmarkt is ten opzichte van de crisisjaren weer aangetrokken. 2016 was zelfs een recordjaar. Sinds het CBS de woning verkoop registreert waren er nog niet eerder zo veel woningen verkocht in één jaar (namelijk 214.793 verkochte woningen). En niet alleen steeg de verkoop van het aantal verkochte woningen, ook de prijs lag gemiddeld 5% hoger dan in 2015.
Herstel van de huizenmarkt

Consumenten hebben meer vertrouwen in de huizenmarkt, en in hun eigen financiën. Mensen die het kopen van een nieuw huis even hebben uitgesteld, slaan nu hun slag. Mede gedreven door de lage hypotheekrente. Tevens komen een aantal hypotheken die lange tijd onder water stonden, weer boven water, waardoor de mogelijkheid ontstaat om te verhuizen. Een andere reden voor het aantrekken van de huizenmarkt is dat kopen steeds interessanter wordt ten opzichte van huren. Huren wordt namelijk steeds duurder (naar verwachting 2,5 tot 4% voor het hogere segment), waardoor steeds meer mensen de overstap naar een koopwoning maken. Lange tijd was er een grote groep mensen uitgesloten voor een (goede) hypotheek. Vooral mensen zonder vast contract, zoals flexwerkers, hadden het moeilijk. Echter de mogelijkheden voor het afsluiten van een hypotheek, bijvoorbeeld voor ZZP-ers, is steeds vaker een optie.

Huis verkopen/kopen zonder tussenkomst van een makelaar

Het herstel van de woningmarkt laat zich uiteraard vooral zien in de hoeveelheid huizen die in 2016 verkocht zijn. De verwachting is dat deze trend door zet. Echter, is het per definitie noodzakelijk om een woning met tussenkomst van een makelaar te verkopen? Bij Hoodhunt denken wij van niet. Steeds meer mensen verkopen hun huis zelfs zonder tussenkomst van een makelaar. De rol van de makelaar zal daarom in de komende jaren veranderen. Dit komt voornamelijk voort uit het feit dat de woningmarkt transparanter wordt. Een flink deel van de huidige huizenkopers zijn al opgegroeid met moderne technologie, waardoor ze steeds beter op de hoogte zijn van de markt. Dat zal de komende jaren alleen maar meer worden. Met websites zoals Hoodhunt kun je zonder tussenkomst van een makelaar je woning (ver)kopen. Dit scheelt een hoop kosten. Kopers van de toekomst kijken niet meer uitsluitend naar de woning: De wijk en stad waarin een nieuwe woning gekocht wordt, worden steeds belangrijker. Precies waar Hoodhunt al handig op in speelt. Op Hoodhunt zoek je immers per buurt waar je zou willen wonen op de beschikbare woningen. Echter dan moeten mensen de stad of wijk waar jij je woning te koop wil zitten al wel kennen. Daar ligt in de toekomst nog wel een rol voor woning makelaars. Zij kunnen zorgen voor hoogwaardig promotie materiaal van de buurt en kunnen zorgen voor een (groter) bereik op social media. Daarmee groeit ook de bekendheid en hopelijk populariteit van jouw wijk. Makelaars zullen daarnaast steeds meer de rol van adviseur (in plaat van bemiddelaar) aannemen en bijvoorbeeld adviseren op het gebied van (ver)huren, styling voor verkoop en comfortabeler wonen. Bovendien kan ook de makelaar van de toekomst alsnog werk uit handen nemen door bijvoorbeeld potentiële kopers rond te leiden en een verkoopstrategie te bepalen. In hoeverre een makelaar het verkoopproces van jouw huis ondersteund is een persoonlijke keuze. Het is bij Hoodhunt niet nodig, maar kan natuurlijk wel.

Transparantie op de woningmarkt

Doordat zowel kopers als verkopers steeds beter op de hoogte zijn van wat er op de woningmarkt gebeurt, is het noodzakelijk dat de sector transparanter wordt. Langzaam aan wordt er begonnen met openheid geven over de prijzen die geboden worden. In de Verenigde Staten is er momenteel bijvoorbeeld een software platform actief wat laat zien hoe jouw bod zich verhoudt tot wat andere mensen geboden hebben. Je kunt dan kiezen om je bod aan te passen als dat nodig is. En alhoewel dit platform nog steeds werkt met de tussenkomst van een makelaar, wordt het bieden en accepteren een stuk transparanter. Deze transparantie is zowel voor kopers als verkopers prettig. Kopers weten zeker dat ze een goede prijs hebben betaald en de verkopende partij kan zeker zijn dat ze een marktconforme prijs ontvangen hebben. Ook bij Hoodhunt werken we aan transparantie op de woningmarkt, doordat potentiële kopers direct in gesprek kunnen met de verkopers. Een verkoper kan zo goed aanvoelen hoe zijn/haar woning in de markt ligt en potentiële kopers kunnen checken of wat ze in gedachte hadden klopt met de wensen van de verkopende partij.

Categorie: