Zeven trends op de huizenmarkt

Zeven trends op de huizenmarkt

De crisis staat de meeste mensen nog vers in het geheugen. Huizen die pas na lange tijd verkocht werden, hypotheken die 'onder water' stonden en rappe daling van de woningprijzen. Gelukkig zien we al weer enige jaren herstel. Zo werden er in het eerste kwartaal van 2017, 10% meer woningen verkocht dan in het eerste kwartaal van 2016. Tevens stegen de prijzen, met ongeveer 1% ten opzichte van de laatste drie maanden van 2016. Maar met wel bijna 9% stijging ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016. Daarnaast worden huizen ontzettend snel verkocht, met een gemiddelde looptijd van iets meer dan 2,5 maand. Het gaat dus duidelijk beter met de huizenmarkt. Maar wat kunnen we voor 2017 verwachten? Zetten de trends door? Waar moeten we rekening mee houden? En kunnen we al iets verder in de toekomst kijken?
1. Steeds minder aanbod op huizenmarkt

Het kopen van een woning is populair, mede dankzij de lage hypotheek rente en stijgende huurprijzen. Ook is het voor zzp-ers makkelijker geworden om een hypotheek te krijgen. Omdat steeds meer mensen een huis kopen, daalt het aanbod van koopwoningen. Stonden er in 2012 bij NVM-makelaars nog ruim 170 duizend woningen te koop, zijn dat er nu nog minder dan de helft (krap 79 duizend).

2. Snellere doorlooptijd van te koop staande woningen

Huizen worden steeds sneller verkocht. De gemiddelde doorlooptijd (de tijd dat een huis te koop staat) is zo´n 2,5 maand. Dat is een maand minder dan vorig jaar. In de grote steden is dit sneller. Daar zijn de huizen soms al verkocht voordat ze te koop komen en bieden mensen soms zonder het huis gezien te hebben.

3. Afvlakking prijsstijging

Door vrijwel heel Nederland stijgen de prijzen op de huizenmarkt. Vooral in en rondom de grote steden zijn woningen flink in prijs gestegen de afgelopen jaren. Echter, deze prijsstijging lijkt te gaan afzwakken. Stegen de prijzen in 2015 soms nog met 3% per kwartaal, is voor 2017 een prijsstijging van 5% voor het gehele jaar de verwachting.

4. Stijging hypotheekrente

Experts verwachten nog steeds dat de hypotheekrente in de tweede helft van 2017 zal stijgen. Dit heeft te maken met het algemeen vertrouwen in de economie. Er wordt weer risicovoller geïnvesteerd en de marktrentes stijgen. Het is alleen maar logisch als de hypotheekrente daaraan mee doet. Grote Nederlandse banken zoals de ABN AMRO verwachten dat door de stijging van de hypotheekrente de huizenmarkt in 2018 iets terugloopt.

5. Woningkopers zijn ouder

Het is voor jongeren steeds lastiger om een woning te kopen omdat eigen inbreng verplicht is en de inkomensnormen strenger geworden zijn. De gemiddelde leeftijd voor het kopen van een woning ligt nu rond de 39 jaar.

Dat gezegd hebbende, de meeste huizenkopers zijn tussen de 25 – 45 jaar. De groep 20-35 zijn starters, en die bevolkingsgroep neemt de komende jaren nog toe. Waardoor er meer behoefte komt aan woningen voor starters.

Ouderen die voorheen vaak naar een huurwoning verhuisden, laten inmiddels hun koopwoning vaak aanpassen aan hun veranderende wensen en nieuwe behoeften. Een voorbeeld van een dergelijke aanpassing is een slaap- en badkamer op de begane verdieping. Ook hierdoor daalt het aantal beschikbare woningen op de huizenmarkt. En het heeft een andere trend tot gevolg, namelijk dat bij nieuwbouw al rekening gehouden moet worden met dat mensen ook op latere leeftijd graag in hun woning willen blijven.

6. Stijging vraagprijzen

Door een combinatie van factoren, zoals snelle doorloop tijd en een dalend aanbod op de huizenmarkt, zorgen ervoor dat verkopers hun vraagprijs omhoog durven te doen. Ook de vraagprijzen zijn ten opzichte van 2016 gestegen, met zo´n 6%. Als deze trend doorzet, en de vraagprijzen de verkoopprijzen voorbij gaan, zal dat de huizenmarkt echter doen stagneren.

7. Meer doorstroom op de huizenmarkt

Steeds minder woningen staan ´onder water´.  Dit geeft vertrouwen om door te verhuizen. Mensen die hun huis verkopen en weer een nieuwe woning kopen, kijken doorgaans naar een ander segment dan starters. Dit geeft een betere doorstroming op de huizenmarkt. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze ´inhaalslag´ (van mensen die geen nieuwe woning konden of wilden kopen tijdens de crisis) ook weer zal afzwakken.

Conclusie

De huizenmarkt komt weer op het oude niveau. Dit is fijn voor huizenverkopers, die ten opzichte van tijdens de crisis hun huis sneller kwijtraken, voor een betere prijs. Maar voor huizenkopers kan het lastig zijn om binnen budget het juiste huis te vinden. En als je dan een huis gevonden hebt moet je vaak snel bieden om concurrentie voor te zijn.

Hoodhunt biedt uitkomst! Doordat je op ons platform gevonden wordt door huizenverkopers - vaak nog voordat ze hun woning via andere kanalen te koop zetten -  ben je de concurrentie voor. En tegelijkertijd ben je verzekerd van openheid en transparantie op de huizenmarkt. Bedenk daarbij dat niet alleen de prijs een rol speelt maar bijvoorbeeld ook de timing van overdracht / verhuizen. De huidige eigenaar moet namelijk zelf ook nog een woning vinden. Als je de timing goed met elkaar afstemt dan is dat een absoluut groot pluspunt waarmee je zeker een streep voor hebt op anderen. En vergeet de gunfactor niet. Keer op keer blijkt weer dat een prettig en persoonlijk contact de kansen vergroot. Bovendien kun je er voor kiezen om zonder tussenkomst van een makelaar de overdracht te regelen. Dan blijft er mooi wat meer budget over voor die ene droomkeuken of heerlijke bank!

Categorie: